Bohuslänskt hantverk Hållbara materialval Väderbeständig konstruktion

Bovalls Dörrbyggeri erbjuder gymnasieutbildning med betald lärlingsplats!

24 april 2018 | Nyheter

Från och med hösten 2018 kommer utbildningsformen gymnasial lärlingsanställning erbjudas även för elever som börjar Finsnickeriutbildningen. Det är Uddevalla Gymnasieskola som i samarbete med företag i regionen erbjuder yrkesutbildning med teori på skolan och praktik med lön på företag. Avtal mellan fack och arbetsgivare inom träindustrin reglerar GLA-lön under utbildningen.

Möjligheten till gymnasial lärlingsanställning initierades 2015 på näringslivets initiativ med industrimannen Carl Bennet i spetsen. Idag driver Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Skolverket projektet under namnet Svensk Gymnasielärling och flera lyckade utbildningar bedrivs nu runt om i Sverige inom olika branscher. Halva utbildningstiden är förlagt till ett eller flera företag och eleverna har även möjlighet att  läsa in grundläggande högskolebehörighet utöver ordinarie teorikurser.

Genom överenskommelse mellan GS-facket och Trä- och möbelföretagarna (TMF) ges elever som börjar finsnickeriutbildningen på Uddevalla Gymnasieskola från och med i höst möjlighet att under utbildningen söka gymnasial lärlingsanställning och få lön under sin praktiktid. Under årskurs 1 gör eleverna kortare praktik-perioder varvat med undervisning i skolans verkstad. Skolan hjälper eleverna att söka GLA-plats inför år 2, anställningen är tidsbegränsad och följer skolans läsårstider.

Vi ser fördelar både för eleven, företaget och skolan. I den nya arbetslivsförankrade utbildningen är företagen delaktiga i utformningen av utbildningen för att säkerställa att elevens yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov. Skolan säkerställer bredden i genom de nationella kunskapskraven och examensmålen som gäller för programmet. Eleven skapar ett kontaktnät och referenser som gör det lättare att få jobb efter utbildningen. Att dessutom få lön under utbildningstiden bidrar till att öka utbildningens attraktivitet och elevernas motivation att slutföra påbörjad utbildning.

De som vill veta mer om satsningen är välkomna att besöka Östrabogymnasiets Öppet Hus torsdag 26 april kl 16-18 då lärare, elever, rektor och våra (Bovalls) representanter finns på plats.