Bohuslänskt hantverk Hållbara materialval Väderbeständig konstruktion

Ett skepp kommer lastat

23 oktober 2015 | Nyheter
10 års sökande efter ansvarsfullt producerad teak är nu över!

I 10 år har Bovalls Dörrbyggeri sökt efter högkvalitativ och ansvarsfullt producerad teak för att kunna fortsätta tillverka de klassiska ytterdörrarna som tål västkustens klimat. För att möta bolagets höga miljöambitioner ha ett grundkrav varit att allt trä som köps uppfyller kraven i den internationellt erkända skogsbruksstandarden FSC (Forest Stewardship Council).

För teak visade sig detta vara en rejäl utmaning. Tillsammans med de två konsultföretagen SSC Forestry och Sense Group har sökandet nu till sist nått sitt slut. Lösningen blev teak från Java i Indonesien, odlad med en metod som säkrar miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Nu har den första containern lossats, vilket kommer att skapa nya marknadsmöjligheter för såväl Bovalls som den indonesiska leverantören Perum Perhutani.

För Bovalls Dörrbyggeri är det en självklarhet att bara köpa trä som är certifierat av en oberoende part.

– För oss är det ett sätt att ta ansvar, så att vi säkert vet att våra leverantörer uppfyller minimikrav vad gäller miljöhänsyn och socialt ansvar, säger Inger Gustafsson på Bovalls Dörrbyggeri.

bovalls_nyheter_23-okt_teakplanta bovalls_nyheter_23-okt_teaktradFör Bovalls var det naturligt att under processen besöka Java för att med egna ögon se hur skogsbruket bedrivs och hur sågverket arbetar. Även om FSC- certifikat geren trygghet så är det alltid en extra säkerhet att själv vara på plats och få en liten inblick i hur företaget arbetar med kvalitetsfrågor, socialt ansvarstagande och miljöfrågor.

– Det var mycket spännande och lärorikt att tillsammans med SSC Forestry och Sense Group få följa med till Java. Vi fick se teakproduktion från plantskolan till 60-åriga ringbarkade träd, färdiga att avverkas, berättar Inger Gustafsson.

bovalls_nyheter_23-okt_inger-evaPerhutani driver ett avancerat system för så kallad agroforestry. På Java innebär det att företaget låter lokala bönder odla ärtväxter och majs mellan raderna av teakträd under de första och sista åren av omloppstiden. Däremellan kan olika skuggtåliga växter odlas i bestånden, som till exempel porang (en potatisliknande rotfrukt) eller vissa medicinalväxter. En del av intäkterna från själva teakproduktionen går också tillbaka till de byar som gränsar till bolagets plantager. Parallellt med detta skapar företaget arbetstillfällen genom att satsa på eko-turism och  genom att ta tillvara andra resurser i skogen: eukalyptusolja, honung, kaffe, terpentin och silkestråd.

Den första containern levererades i mitten av oktober och kvaliteten på den beställda teaken visade sig vara över förväntan.

– Detta skapar nya affärsmöjligheter för oss, det är helt klart. Samtidigt är vi med och driver på marknaden för ansvarsfullt producerat trä, säger Inger Gustafsson.

På sikt har Bovalls, SSC Forestry och Sense Group en gemensam vision att få fler skogsbrukare på södra halvklotet att införa ett mer hållbart skogsbruk. För att detta skall hända krävs dock att industrin och slutkonsumenterna verkligen börjar ställa tuffare krav på de produkter man köper.

– Vi ser mycket positivt på den här affären, och tycker att Bovalls är ett bra föredöme. Genom att köpa den här typen av trä kan tillverkare på ett effektivt vis stödja en utveckling där avskogning ersätts med långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk, säger Martin Persson på Sense Group.

FSC (Forest Stewardship Council)
Internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bovalls Dörrbyggeri har spårbarhetscertifikat för att tillverka och sälja FSC-märkta dörrar, som är gjorda av trä från hållbara skogar, där skogsarbetaren får en ordentlig lön, där djur och växtlighet säkras goda levnadsvillkor och där man inte fäller fler träd än skogen kan reproducera naturligt.

Sense Group
Konsultföretag med fokus på ekosystemstödjande innovation, som de senaste åren jobbat på olika sätt för att öka efterfrågan på certifierat virke från utvecklingsländer, bland annat Indonesien. SSC Forestry arbetar med att hjälpa företag i utvecklingsländer som vill införa ett ansvarsfullt och FSC-certifierat skogsbruk. De har en lång erfarenhet av att arbeta i Indonesien.

Perum Perhutani
Indonesiens statliga skogsbolag med 2,4 miljoner hektar skog exklusive naturreservat.

 

Läs mer om vårt miljöarbete här.