Bohuslänskt hantverk Hållbara materialval Väderbeständig konstruktion

FSC certifierad Freijo

29 augusti 2014 | Nyheter
Idag har vi lossat en bil med FSC certifierad Freijo. Vi har väntat i 9 månader på leveransen och det får anses vara en snabb leverans. Nu skall virket strös upp för hand och torkas ytterligare.

Bilderna visar lagerplatsen där man sorterar virket på sågverket och även omgivningarna runt om.

omgivningar1 sortering1Kartan visar vilket område virket kommer ifrån. Timret fraktas på flodpråmar från skogen till sågverket som ligger vid en flodstrand för att spara transporter.

brasilien-kort1Det finns de som tycker att frakta skog över halva jordklotet kan väl aldrig löna sig miljömässigt, men genom att efterfråga just FSC skog, där man inte får hugga mer än skogen kan reproducera naturligt, så får den stå kvar och tillföra syre.

20% av världens drivhusgaser kommer nämligen ifrån fällningen eller omläggning av skog till tex betesmark eller odlingsmark. När skogarna huggs ner bränns vanligtvis området vilket frigör CO2 i stora mängder. Är skogen FSC certifierad blir skogens CO2 nivå neutral för att jorden inte bränns och skogsytan förblir stabil.

Allt handlar om att göra skogen lönsam, är skogen lönsam kommer inte skogsägarna välja att riva ner skogen.

 

Läs mer om vårt miljöarbete här.