Bohuslänskt hantverk Hållbara materialval Väderbeständig konstruktion

Good Wood

Hos oss på Bovalls är alla inköp av trä redan FSC®-märkta. Vi stödjer också Good Wood eftersom det adderar ytterligare en hållbarhetsdimension i sin strävan att inkludera världens skogsbönder i virkeshandeln.

Good Wood är en marknadsbaserad lösning på problemet med avskogning och fattigdom i skogarna på södra halvklotet. Varje år försvinner 8 miljoner ha skog i världen med minskad biologisk mångfald och enorma utsläpp av växthusgaser som följd. Samtidigt är 800 miljoner fattiga människor beroende av skogen för sin överlevnad. Fattigdom och avskogning är intimt sammankopplade och orsakerna är flera.

En av de viktigaste orsakerna är att det inte är lönsamt att bruka skogen på ett uthålligt sätt, vilket i sin tur leder till att skogsmark överutnyttjas och på sikt omvandlas för att tillgodose kortsiktiga ekonomiska behov. Om småbrukare i utvecklingsländer istället fick skäligt betalt för en uthålligt producerad träråvara skulle de ha ett incitament att skydda och bevara skogen för att på så sätt vända fattigdoms- och avskogningsspiralen. Då efterfrågan på trä är stor i hela världen finns en enorm potential.

 

Tillsammans med ledande skogsexperter och ideella organisationer har Eco-innovation som arbetar med miljödriven affärsutveckling tagit initiativet till att starta projektet Good Wood i syfte att skapa en marknad för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart producerat trä från utvecklingsländer. För att göra detta möjligt jobbar de med aktiviteter i alla delar av värdekedjan; allt från att anlägga nya, moderna, småskaliga sågverk i utvecklingsländer till att ge tillverkare och slutkunder nya möjligheter till marknadsföring med starka berättelser om ursprung.

För oss på Bovalls är det viktigt att ta ansvara för råvarans ursprung. Därför är alla våra inköp av trä redan FSC®-märkta. Vi stödjer också Good Wood eftersom det adderar ytterligare en hållbarhetsdimension i sin strävan att inkludera världens skogsbönder i virkeshandeln. En spännande lösning där vi bidrar till att återskapa degraderade skogar samtidigt som vi får tillgång till nya spännande träslag.

Läs mer om Eco-Innovation Foundation här.