loader image

Är det inte bättre att använda trä från närområdet för att slippa frakt över stora avstånd?

Största volymen som vi förbrukar årligen är furu och gran från Sverige. Asken är svensk och ek köper vi också från Sverige i första hand annars är eken från Europa.

Men! Om det inte finns efterfrågan på skog från södra halvklotet så får skogen inget värde och den huggs ner till förmån för någon mer lönsamt som tex monokulturer av palmolja eller soja. Det är en ekologisk katastrof varje gång det händer.

Det finns en enda anledning till att Sverige till stor del är täckt av skog och det är att vår skog är lönsam för skogsägarna. Skog ägs precis som i Sverige till stor del av bönder på södra halvklotet och de måste tjäna något på sin mark.

Kan bonden/markägaren bruka sin skog på ett hållbart sätt och sälja sågade eller hyvlade trävaror till miljömedvetna kunder så menar vi att miljövinsten vida överstiger utsläppen från frakten.

Utländska träslag kan också ha andra egenskaper än de inhemska som gör att man inte behöver måla eller behandla ytan med tex rötskydd.

Varukorg