loader image

Är det någon skillnad mellan lagligt och certifierat tropiskt virke?

Category: Miljö

Tillstånd har getts för avverkning av lagligt virke, men det säger lite om hur skogen sköts. I vissa fall försvinner till och med skogen helt!

Du placerar en fasad, slår i en spontvägg eller lägger ett trädgårdsdäck. Så länge det är lagligt tropiskt trä är det bra. Trä är trä. Eller, inte sant? Sköts skogen hållbart? Finns det barnarbete? Har lokalbefolkningen nytta av det? Kommer tjuvjägare att stoppas? Skydda djuren?

Om skogen är FSC-certifierad tillämpas strikta regler som garanterar bevarandet av biologisk mångfald och säkerställer att människor som bor och arbetar i skogen behandlas med respekt. Legalt timmer ger inte sådana garantier.

Tillstånd har beviljats ​​för avverkningen. Det är allt. Och det är alldeles för lite. Det juridiska är bara inte tillräckligt bra.

 

Följande frågor/svar om tropiskt trä kommer från FSC Nederländerna. Vi har översatt frågorna till Svenska. https://hierhoutdaarbos.nl/

Varukorg