loader image

Har transport av trä från tropikerna minimal miljöpåverkan?

Category: Miljö

Eftersom transporten sker med fartyg, som transporterar tusentals containrar med virke, är miljöpåverkan per kilometer avsevärt lägre än transport med lastbil. Det går inte att förneka att  ​​tropiskt trä kommer långväga ifrån, färdas många kilometer innan det används i en slussport, bro eller konstruktion. Detta översätts ofta till höga CO2-utsläpp. Ändå är miljöpåverkan inte så dålig, vilket framgår av miljöberäkningar.

Det är inte bara kilometrarna som är viktiga utan också transportmedlet. Har du någonsin sett en lastbil med 8000 containrar? Transporter med fartyg är mycket renare per kilometer än med lastbil.

De miljöskador som transporter orsakar bestäms av både avståndet och transportsättet. Detta räkneexempel visar att transporter av barrträ från Europa ibland till och med kan ha en högre miljöpåverkan än virke från tropiska områden.

 

Följande frågor/svar om tropiskt trä kommer från FSC Nederländerna. Vi har översatt frågorna till Svenska. https://hierhoutdaarbos.nl/

Varukorg