Fönster

EN DEL AV HUSET Alla hus har sin personlighet och fönster skall förutom att passa till huset hålla väder och vind ute. Vårt snickeri ligger mitt i det yttersta kustbandet på Sotenäset i Bohuslän, där vädret är mycket hårt. Det har satt standard för både konstruktion och val av material. För oss är träets kvalitet lika viktigt som dess ursprung. Träets struktur innehåller avtryck från naturen och varje bit, karm och list är unik. Våra fönster är därför byggda med stor respekt för råvaran som tagit naturen decennier att producera.

1 produkt

Kvalitetsdörrar från Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdörrar, innerdörrar och träfönster i certifierade material med stor kärlek till trä.
Trä som ett unikt naturligt och levande material och hopp om en hållbar produktion för både människor och miljö.
Trä, hopp och kärlek, helt enkelt!

Kvalitetsdörrar från Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdörrar, innerdörrar och träfönster i certifierade material med stor kärlek till trä. Trä som ett unikt naturligt och levande material och hopp om en hållbar produktion för både människor och miljö. Trä, hopp och kärlek, helt enkelt!