Plentering av träd

EKOLOGISK HÅLLBARHET ÄR INGEN MEDVETEN STRATEGI.
DET ÄR VÅRT SÄTT ATT VARA, VERKA OCH LEVA.

Kärleken till trä som ett unikt naturligt och levande material, och hoppet om ekologisk hållbarhet för både människor och miljö. Trä, hopp och kärlek, helt enkelt. Vi skall genom ständiga förbättringar och hållbart företagande i alla led utveckla vår verksamhet, för kunder, anställda och partners. Vi försöker aktivt påverka både kunder och partners att välja ekologisk hållbarhet.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ VÄRME & VARMVATTEN

Allt spill flisas och bränns i en panna så att vi är självförsörjande med värme och varmvatten. Även limpressen värms upp av varmvatten från vår panna. 400 m2 solceller som bidrar till vår elförsörjning. Nya elskåp och smart styrning där de stora el-förbrukarna gå när vi har överskottsel från solcellerna.

solpaneler på taket
trälister

CIRKULÄR DESIGN

Många dörrmodeller har kommit till genom att vi utgått från det spillet man får av byggandet från befintliga modeller. Detta kommer sig av att firman grundades på 40-talet innan ”slit och släng”, när man var varsam med råvaror. För oss är cirkuläritet ett nytt ord på en självklar sak, nämligen att ta tillvara på resurser. Läs mer om cirkulära affärsmodeller på TMF:s (Trä & möbelföretagen) hemsida. 

EN HÅLLBAR MÖTESPLATS - STUDIO BOVALLSTRAND

En mötesplats både digitalt och fysiskt för att sprida kunskap kring hållbarhet, kvalitet och design. Artiklar, föreläsningar, uthyrning och event där enda kostnaden är ett bidrag i form av nya träd. Vad som sker och hur många träd som hittills planterats via Studion visas på studio bovallstrands hemsida.

matsalsbord och dörrar i valnöt

VI TAR ANSVAR FÖR URSPRUNG OCH FRAMTID I VÅRA DÖRRAR, FÖNSTER OCH PRODUKTER

All skrämmande fakta om skogarnas tillstånd i världen, illegal avverkning samt klimatpåverkan är några av orsakerna till att vi valt att arbeta med FSC®-certifierat virke.

Vi använder FSC®-certifierat virke för våra dörrar för ekologisk hållbarhet

När vi blev FSC-certifierade var vårt mål att allt virke skulle vara certifierat. Nu har vi uppnått det målet, även om vägen hit har kantats av både skepsis och motgångar. Vi har varit nära att ge upp. Bland annat på grund av det mödosamma arbetet med att köpa virke med rätt ursprung, kvalitet och dimension. Det är fortfarande mycket svårt, men har vi bestämt oss så fortsätter vi jobba mot våra mål. Vi kan som producenter och konsumenter ta större ansvar för ekologisk hållbarhet genom att ställa krav.

Hur påverkar illegal timmerhandel lokalsamhällen och världen?

Om du vill lära dig mer om illegal timmerhandel och dess konsekvenser kan du klicka här.

* Bilden ovan är tagen av en av våra FSC®-certifierade leverantörer i Brasilien och visar hur skogen ser ut sju år efter hållbar avverkning. Nästa skörd görs inte förrän år 2034.

Foto: Kasper Kopp, Tracer Aps

VI TROR PÅ TRÄ, HOPP OCH KÄRLEK.

Vårt löfte och vision är en lek med uttrycket ”Tro, hopp och kärlek”, ett uttryck många förknippar med hav, skepp och sjömanskap. Visionen knyter på ett naturligt sätt an till vår historia, med glimten i ögat. Men framförallt är visionen allt det vi faktiskt står för, allt det vi vill att alla våra kunder ska känna och uppleva. Kärleken till trä som ett unikt naturligt och levande material, och hoppet om en hållbar produktion för både människor och miljö. Trä, hopp och kärlek, helt enkelt. Till visionen har vi också knutit våra tre kärnvärden:

KOMPROMISSLÖSHET: I hållbart material, hantverk och kvalitet.
UPPRIKTIGHET: Om vi säger att något inte fungerar så bygger vi inte det. Vi vill att kunden skall vara nöjd länge.
ENGAGEMANG: Engagemang för produkter och hantverk, för människor och miljö, för kunder, medarbetare och partners.

Vi skall genom ständiga förbättringar i alla led utveckla vår verksamhet, för kunden och för våra anställda och partners. Vi försöker aktivt påverka människor i vår bransch att göra ett hållbart val.

SE VÅR FILM NEDAN OM TRÄ, HOPP OCH KÄRLEK

När vi tillverkar dörrar är det viktigt att ta ansvar för råvarans ursprung. Med havet i väster
och naturen runt knuten är det naturligt för oss med ett engagemang i hållbarhetsfrågor.

Varukorg

Vi har semesterstängt v.28-31. Galleriet i Bovallstrand är öppet tis-torsdag kl.15-17.

X