Entrépartier

FÖR ETT VARMT VÄLKOMNANDE. Genom århundradena har man byggt massiva trädörrar och entréer i trä enligt samma principer – tills åttiotalet kom med limmade sandwichkonstruktioner med pressade skivmaterial och plåt. Som alla andra lärde vi oss det nya, men vi slutade aldrig helt att bygga våra entrépartier och ytterdörrar på traditionellt vis. När nya dörrhantverkare nu börjar i företaget lär de sig av de äldre. På så vis förs traditionen och kunskapen vidare till nästa generation dörrbyggare. Det gör att vi nu har sjuttio års erfarenhet av att bygga massiva trädörrar.

4 produkter

Kvalitetsdörrar från Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdörrar, innerdörrar och träfönster i certifierade material med stor kärlek till trä.
Trä som ett unikt naturligt och levande material och hopp om en hållbar produktion för både människor och miljö.
Trä, hopp och kärlek, helt enkelt!

Kvalitetsdörrar från Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdörrar, innerdörrar och träfönster i certifierade material med stor kärlek till trä. Trä som ett unikt naturligt och levande material och hopp om en hållbar produktion för både människor och miljö. Trä, hopp och kärlek, helt enkelt!