loader image

Disclaimer

Bovalls Dörrbyggeri har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: moc.sllavob@ofni.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Bovalls Dörrbyggeri eller tredje parter som själva har placerat innehållet eller från vilka Bovalls Dörrbyggeri har erhållit en användarlicens.

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Bovalls Dörrbyggeri, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.

Varukorg