2000-TAL TIDSANDA

Tiden efter millennieskiftet präglades av den nya informationstekniken. Samhällsekonomin gick in i en ekonomisk bubbla som slutade i IT-crashen. Ekonomin återhämtade sig och från mitten av decenniet rådde högkonjunktur. Under hösten 2008 drabbades hela världen av finanskrisen som en bolånekris i USA.

ARKITEKTUREN PÅ 2000-TALET

Under decenniet uppvisas en blandning av stilar från olika tider kombinerat med tydliga internationella influenser. Putsade hus med fält av massivträ, bandfalsad takplåt och stora glas blev populära. Samtidigt byggdes historiska villkor som ofta efterliknade 1890-talets träarkitektur.

modernt hus i trä
teak ytterdörr med sidoljus

YTTERDÖRRAR 2000-TAL

Trädörrarna i ek och teak återkommer i påkostade hus och står mer i proportion till villans värde än tidigare. Släta sprutmålade dörrar med långsmala glas både vertikalt och horisontellt blir vanliga. Skärmtaken blir återigen populära för att skydda ytterdörren på moderna hus där dörrarna står utan skyddande balkonger. Kraven på inbrottsäkerhet har ökat och mer avancerade låssystem introduceras på marknaden.

TIDSTYPISKA 2000-TALS DÖRRAR

FUNDERAR DU PÅ ATT KÖPA NY DÖRR TILL DIN BOSTAD?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar! Vi hjälper dig med tips, råd och inspiration för att du ska kunna välja rätt dörr för just din bostad.

Kvalitetsdörrar från Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdörrar, innerdörrar och träfönster i certifierade material med stor kärlek till trä. Trä som ett unikt naturligt och levande material och hopp om en hållbar produktion för både människor och miljö. Trä, hopp och kärlek, helt enkelt!

X